BASES DEL CONCURS

Campanya de marca GENERALI

El concurs “Que més vols pel 2019?” es basa en el sorteig de dos vols panoràmics amb helicòpter per a dues persones (2×2), sobrevolant Andorra durant 10 minuts.

Aquest sorteig es farà entre tots els clients que visitin les nostres xarxes socials (Instagram i Facebook) que contestin a la pregunta que es planteja en el post pertinent i que etiquetin a un amic o conegut. Per a optar al premi els concursants hauran de complir ambdós requisits.

Es realitzarà la difusió de la campanya via xarxes socials, Facebook i Instagram. La promoció tindrà una durada de 2 setmanes a comptar des del primer dia (15 de Maig del 2019), que s’activi la promoció en les pertinents xarxes socials.

El premi que es sorteja és:

  • dos vols panoràmics amb helicòpter per a dues persones (2×2), sobrevolant Andorra durant 10 minuts.

El valor nominal d’aquest premi és de 300 euros.

La designació del guanyador/a es farà mitjançant un únic sorteig el dia 3 de Juny del 2019 amb una aplicació online de selecció aleatòria.

En cas de que el guanyador no respongui a GENERALI en el període de 15 dies a partir de la primera comunicació, GENERALI podrà repetir el concurs i triar un nou guanyador.

En cas de que el guanyador no passi a recollir el premi en el període màxim de 30 dies a partir de la primera comunicació, GENERALI podrà repetir el concurs i triar un nou guanyador.

Aquesta promoció només és vàlida per a les persones majors de 18 anys.

La participació i el posterior sorteig exigeix haver complert amb els dos requisits indispensables del concurs que són haver respost a la pregunta que es plantejarà en les xarxes socials i etiquetar un amic o conegut en aquella mateixa publicació.